0528 - 522 169
Erik Janssen van Uitvaartzorg Salland regelt en verzorgt uitvaarten in Hardenberg en omgeving. Hij wil met bewogenheid en passie iets betekenen voor mensen in een tijd van rouw en afscheid nemen. Het overlijden van een dierbare is immers een ingrijpende gebeurtenis.

Nieuwsbrief Hillig Meer

Lees hieronder de nieuwsbrief van Hillig Meer.

In deze nieuwsbrief aandacht voor de natuur op Hillig Meer, stellen we medewerker Berjo aan u voor, en kunt u alles lezen over onze nieuwe tarieven. Verder blikken we vooruit op de activiteiten de komende maanden.We wensen u veel leesplezier!

Het team van Hillig Meer.

In deze nieuwsbrief Hillig Meer:

  • Tarieven 2019
  • De natuur op Hillig Meer
  • Maak kennis met: Berjo
  • Extra open dagen 2019
  • Boomschijf aanvragen
  • Lezing Sander de Hosson
  • Rituele plantentuin: Egelantier
  • Activiteiten

Tarieven 2019

Ieder jaar kijken we opnieuw naar de tarieven die we hanteren voor grafrechten. Sinds de oprichting van Natuurbegraafplaats Hillig Meer in 2012 hebben we de prijzen van de grafrechten nooit verhoogd. Maar de kosten zijn in die zes jaar wel toegenomen. Daarom hebben we besloten om per 1 maart 2019 de tarieven te verhogen.

Bij Hillig Meer hanteren we verschillende tarieven voor oud en jong bos. Graven in het oude bos zijn duurder.

Onderstaande prijsverhoging gaat in op 1 maart 2019.

Graven oud bos nieuwe tarief
Graf ( 1 persoon of 2 urnen)  €4.750
Urngraf  €2.750
Kindergraf  €2.750

Graven jong bos  nieuwe tarief
Graf ( 1 persoon of 2 urnen) €3.750
Urngraf €2.250
Kindergraf €2.250

Bij Natuurbegraafplaats Hillig Meer is sprake van eeuwigdurend grafrecht. Dit is dus een eenmalig bedrag. Er zijn geen onderhoudskosten. De begraafkosten worden niet verhoogd. Voor een begrafenis zijn deze kosten €550 en voor een urnbegrafenis €375

Heeft u vragen?
Voor al uw vragen over de tarieven of over natuurbegraven in het algemeen, kunt u elke dag contact opnemen via info@hilligmeer.nl of 0592-260944.

De natuur op Hillig Meer

2019 begon met onstuimige stormen en wisselende temperaturen. December was een relatief warme maand, liefhebbers van witte winterse tafereeltjes hebben nog niet veel geluk gehad. Het was ook een natte periode, dit doet de natuur zichtbaar goed na de droge zomer van 2018. Toch is er nog steeds een watertekort, de wat dieper gelegen grondlagen zijn nog erg droog. Het water van het Hillig Meer staat dan ook nog vrij laag.

Voor veel mensen is januari een periode van bezinning en stilte, maar ook van goede voornemens en nieuwe plannen maken. Een wandeling door het bos in stilte geeft je inzichten en verdieping. In de natuur is op het eerste gezicht alles nog nog in diepe rust. De loofbomen zijn kaal, en zaden zitten verstopt in de grond, alle essentie al aanwezig om in het voorjaar tot bloei te komen. Ook de dieren hebben zich nog veilig verstopt. Egels onder hoopjes bladeren in de takkenrillen, en de padden hebben zich ingegraven bij de vijver van het ontvangsthuis.
Maar als je goed kijkt zie je dat de natuur zich voorzichtig opmaakt voor het voorjaar.
Lees verder

Maak kennis met: Berjo Mennega

Berjo is geboren en getogen in Eext en woont daar nog steeds, samen met zijn vrouw en 3 kinderen. Zijn vader was destijds betrokken bij de aanleg van de begraafplaats, en aan hem werd gevraagd of hij iemand wist die kon grafdelven. Berjo had al jaren ervaring met grafdelven, en was gelijk geïnteresseerd. En zo werd Berjo in 2012 de eerste grafdelver van Hillig Meer. Zijn takenpakket is in de afgelopen jaren behoorlijk uitgebreid. Hij is ook verantwoordelijk voor het nameten van gereserveerde graven, en ondersteunt bij natuurbeheer. Daarnaast heeft hij ook nog zijn eigen grondverzetbedrijf, een druk bestaan dus! Berjo vindt het daarom belangrijk tijd te maken voor zijn gezin.


Berjo : “Het is niet zomaar een gat graven. Ik zie het als een rustplek voor iemand maken. Je moet er gevoel bij hebben.”
Lees het hele interview op de website

Rituele plantentuin: egelantier

De egelantier is een van nature in de Benelux voorkomende roos. De soort bloeit van juni tot augustus. De bloemen zijn rozerood met een wit centrum. Bijzonder is dat deze plant aan de onderzijde van de blaadjes klieren heeft die, nadat erover gewreven is, naar appels ruiken.


Symboliek van de roos is niet altijd evident. Een diepere symboliek steunt o.a. op de bouw van de enkelbloemige roos die net als de lotus (Azië) aan een wiel doet denken, de onveranderlijke kringloop van de kosmos. Bovendien ontluikt de roos in de lente de eeuwige wedergeboorte en dus ook van de dood. Daarom werd de godin van de onderwereld Hekate met een vijfbladige roos afgebeeld. En bekranste men in de oudheid de graven met rozen. Op soldatenkerkhoven plant men nog altijd rozenstruiken. Op graven van vooral jonge kinderen ziet men geregeld keramische afbeeldingen van een roos. Omdat door de wind de blaadjes van de roos snel afvallen, staat zij ook voor de vergankelijkheid van het leven. De bloemblaadjes en rozenbottels kunnen prima in jams verwerkt worden.

Extra open dagen 2019

Dit jaar zijn er op natuurbegraafplaats Hillig Meer 3 extra open dagen. Op deze zondagen zijn er diverse rondleidingen over de begraafplaats, en een kleinschalige informatiemarkt of lezing in het ontvangsthuis. Er worden activiteiten georganiseerd die passen bij de filosofie van Hillig Meer.

Het eerste thema op 17 maart is “groene uitvaart”. In het ontvangsthuis kunt u voorbeelden bekijken van milieuvriendelijke omhulsels en kleding voor een uitvaart. Daarnaast verzorgt Hillig Meer een informatieve lezing over milieuvriendelijk begraven.

Boomschijf aanvragen

Hillig Meer biedt nabestaanden kosteloos een boomschijf aan. We krijgen regelmatig de vraag wanneer en door wie de boomschijf aangevraagd kan worden.
Nabestaanden kunnen de boomschijf zelf bij ons aanvragen op een door hun gekozen moment. De aanvraag verloopt dus niet via de uitvaartverzorger of verzekering. U kunt ons even bellen, of een mail sturen, en natuurlijk bent u ook welkom om langs te komen in het ontvangsthuis.

Op de boomschijf is plaats voor 44 karakters en één afbeelding naar keuze. Beeldhouwster Johanna Nijlunsing uit Glimmen verzorgt de inscriptie. Lees verder.

Lezing : Sander de Hosson

Sander de Hosson is longarts in het Wilhelminaziekenhuis in Assen, met als specialisatie longkanker en palliatieve zorg. Hij behandelt patiënten bij wie de laatste levensfase is aangebroken, en schreef openhartige columns over zijn werk voor Agora, Dagblad van het Noorden, en de Leeuwarder Courant. Deze verhalen zijn gebundeld in zijn boek Slotcouplet. Sander vertelt tijdens de lezing over (palliatieve) zorg, en draagt voor uit eigen werk.

De lezing wordt u aangeboden door uitvaartverzorging Dick Koster, hij heeft dit jaar zijn 25-jarig bedrijfsjubileum. Dick heeft in de afgelopen 25 jaar vele uitvaarten in Drenthe en Groningen mogen verzorgen. Hij viert zijn jubileum in het ontvangsthuis van Hillig Meer.

Na afloop van de lezing is er gelegenheid om vragen te stellen. Aansluitend is er een korte rondleiding over de natuurbegraafplaats. Na de rondleiding is er een besloten receptie voor genodigden.

De lezing is gratis toegankelijk. Er zijn collectebussen aanwezig zodat u een bijdrage kunt geven voor een goed doel.

Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wilt u erbij zijn? Dan kunt u zich aanmelden via dit formulier of telefonisch.

Programma:

Ontvangst met koffie/thee 12:30 uur.
Aanvang lezing 13:15 uur.
Aanvang rondleiding 14:45 uur.

Activiteiten

Rondleidingen
Iedere eerste en derde zondag van de maand om 14:00 uur is er een rondleiding op Hillig Meer. Houd voor andere rondleidingen onze agenda op de website in de gaten.

Zondag 17 maart 2019: open dag
Bekijk het ontvangsthuis, woon een lezing bij, of ga mee met een van de rondleidingen om 11:00, 13:00 en 15:00 uur.

Zondag 30 maart: Lezing Sander de Hosson
Ontvangst met koffie/thee 12:30 uur.
Aanvang lezing 13:15 uur.

Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Wilt u erbij zijn? Dan kunt u zich aanmelden via dit formulier of telefonisch.

Zondag 14 april: IVN natuurwandeling
Een Nationaal Park gids neemt u mee over het landgoed. Waterdichte schoenen en een verrekijker zijn aanbevolen. Deelname is gratis. De wandeling vertrekt om 10:00 uur vanaf het informatiebord bij het ontvangsthuis.

Lees meer en meld u aan via de agendapagina

Inspiratiedag 2019

Zondag 26 Mei 2019 vindt alweer de zesde editie van onze Inspiratiedag plaats. Dit jaar is het thema Verbinding. We zijn verbonden met het verleden, met de natuur, en we zoeken ook de verbinding met elkaar. Naast de informatiemarkt en rondleidingen, kunt u ook demonstraties van oude ambachten bekijken. Het geheel wordt omlijst met muziek.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over een natuurbegrafenis verzorgt door Uitvaartzorg Salland? En weten wat de kosten zijn voor een persoonlijke uitvaart? Dan is het mogelijk om naar aanleiding van uw wensen en keuzes een begroting te maken. Ik kom geheel kosteloos en vrijblijvend bij u langs. Neem dan even contact op met Uitvaartzorg Salland.

Bron: Nieuwsbrief Hillig Meer