0528 - 522 169
Erik Janssen van Uitvaartzorg Salland regelt en verzorgt uitvaarten in Hardenberg en omgeving. Hij wil met bewogenheid en passie iets betekenen voor mensen in een tijd van rouw en afscheid nemen. Het overlijden van een dierbare is immers een ingrijpende gebeurtenis.

Een hypotheekvrij huis is bij overlijden vaak niet voldoende

Overlijdensrisicoverzekering – Hoe blijft jouw partner financieel achter na jouw overlijden? Een uitkering om de hypotheek deels af te lossen is vaak niet voldoende. Zolang partners in goede gezondheid verkeren, wordt er niet nagedacht over de financiële gevolgen van het overlijden.

Een hypotheekvrij huis is niet voldoende.

Huizenkopers staan noodgedwongen stil bij de financiële gevolgen van overlijden van één van beide partners. Vaak eist de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek namelijk een overlijdensrisicoverzekering. Het ideaal is een volledig afbetaald huis bij overlijden van één van beide. Maar is dat wel voldoende? Kan jouw partner na jouw overlijden het gezinsleven op dezelfde manier voortzetten? Van de een op de andere dag valt er een inkomen weg. Kijk vooral verder dan de hypotheek alleen.

Hoeveel wordt er uitgekeerd na overlijden van een partner?

Deze vraag moet je jezelf en de ander stellen. Dit geldt voor tweeverdieners die beide meerdere dagen per week werken, maar ook als de partner weinig of niet werkt. Jullie moeten namelijk voorkomen dat jullie pas voor deze vraag komen te staan als één van beide weg is gevallen. Dan is het namelijk al te laat. Bij overlijden kan er uit een pensioenregeling van de overledene een uitkering volgen, maar laat jullie niet verrassen en zoek dit nu al uit. Nu kunnen jullie bijvoorbeeld nog een aanvullende overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Het volledig aflossen van de hypotheek geeft extra lucht

Bij het afsluiten van een hypotheek wordt een overlijdensrisicoverzekering vaak als eis gesteld door de geldverstrekker. Maar bij overlijden hoeft niet de volledige schuld afbetaald te worden. Toch is een volledige aflossing bij overlijden het overwegen waard. In maandlasten is het extra verzekeren vaak geen zware extra last en bij overlijden is het voor de nabestaanden wel prettig dat er financiële ademruimte is.

overlijdensrisicoverzekering

Daarom is een afbetaald huis niet voldoende

Door een afbetaald hypotheekvrij huis vallen de hypotheeklasten weg, maar daarmee vallen de kosten van het huis niet weg. De gemeentelijke heffingen en de onderhoudskosten lopen gewoon door. Daarnaast ontstaat er vaak ook nog een financieel gat door het wegvallen van het inkomen van de overledene. De uitgaven zijn waarschijnlijk gebaseerd op het totale gezinsinkomen zoals het was tot overlijden van een van beide partners. Dit tekort is op te vangen met een overlijdensrisicoverzekering.

Welk bedrag verzeker je in een overlijdensrisicoverzekering?

Het verzekerd bedrag bepaalt de hoogte van de uitkering bij overlijden. Dit kan een bedrag zijn van 50.000 euro, maar het veelvoudige hiervan kan ook nodig zijn na overlijden. Het bepalen van de hoogte van het verzekerd bedrag is specialistische kennis voor nodig. Een te hoog bedrag verzekeren is niet aan te raden, maar een te laag verzekerd bedrag heeft grote gevolgen. De hoogte van het verzekerd bedrag is ook afhankelijk van het inkomen van de achterblijvers en wat er wordt uitgekeerd vanuit de pensioenregeling. Ook de leeftijd en de gezinssamenstelling spelen een belangrijke rol.

Ga voor advies naar uw financieel adviseur.

Bron: de nieuwsbrief van Vericon Advies BV