0528 - 522 169
Erik Janssen van Uitvaartzorg Salland regelt en verzorgt uitvaarten in Hardenberg en omgeving. Hij wil met bewogenheid en passie iets betekenen voor mensen in een tijd van rouw en afscheid nemen. Het overlijden van een dierbare is immers een ingrijpende gebeurtenis.

Recyclen chirurgische metalen na crematie

Recyclen – Na een crematie blijven, naast de as van de overledene, ook hoogwaardige chirurgische metalen achter. Denk hierbij aan kunstheupen -knieën en metalen pennen en schroeven. Deze zijn bestand tegen de hoge temperaturen en ook duidelijk te herkennen. Daarnaast wordt er ook soms edelmetaal zoals goud aangetroffen. Doordat deze materialen hoogwaardig zijn, zijn ze in de regel ook kostbaar.

Deze metalen worden uit de as verwijderd door medewerkers van het crematorium. De as wordt in een asbus gedaan en de metalen worden gaan in een aparte container. Deze containers worden opgehaald door een bedrijf dat gespecialiseerd is in recyclen van deze metalen. Dit bedrijf zorgt dan voor de recycling, verwerking en verkoop van deze metalen. De metalen worden weer hergebruikt door verschillende industrieën, zoals bijvoorbeeld de vliegtuigbouw.

Na een crematie blijven, naast de as van de overledene, ook hoogwaardige chirurgische metalen achter.

Inzameling

Alle metalen die uit de as zijn verwijderd komen in een container terecht die door het gespecialiseerd bedrijf is gebracht. Gemiddeld worden de containers 1 á 2 keer per jaar opgehaald . Dit is afhankelijk van het aantal crematies dat een crematorium uitvoert. De opgehaalde container wordt direct gewogen op de vrachtwagen. De vrachtwagen brengt de opgehaalde containers naar het sorteercentrum van het bedrijf.

Sorteren

Op het sorteerpunt wordt het hele sorteerproces verzorgt. Er is een sorteerlijn ontwikkeld met machines die de diverse metalen herkend. Het sorteren gebeurt door ervaren mensen. Dit in combinatie met de professionele sorteerlijnen geeft dit het beste eindresultaat om te kunnen recyclen.

Door middel van een transparant proces wordt er gesorteerd per crematorium. Tijdens het hele sorteerproces worden de metalen met regelmaat gewogen en genoteerd.

Als alle verschillende metalen zijn gesorteerd gaan de edele metalen naar een ander gespecialiseerd bedrijf. De edelmetalen worden geanalyseerd op de inhoud van goud, zilver, palladium en platina.
Alles wat er verder na het sorteren van de metalen overblijft wordt vernietigd.

Recyclen

De gesorteerde metalen worden naar geselecteerde smelterijen gebracht. Deze metalen worden hier weer omgesmolten voor hergebruik. Doordat de metalen zijn omgesmolten is het niet meer herkenbaar als chirurgische metalen. Het omgesmolten metaal dient dan weer als grondstof voor diverse doeleinden.

Opbrengst

Na omsmelten worden de metalen verkocht voor dagprijzen en marktprijzen. Na aftrek van de bedrijfskosten, gaat het grootste deel van de opbrengsten terug naar de crematoria. In Nederland komt dit geld ten goede aan het Dr. C.J. Vaillantfonds, het goede doelen fonds van de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC). Dit fonds steunt een groot aantal goede doelen en initiatieven in Nederland.

Het Dr. C.J. Vaillant Fonds

Sinds 1997 heeft het Dr. C.J. Vaillant Fonds een groot aantal goede doelen en waardevolle initiatieven ondersteunt, waaronder het Koningin Wilhelminafonds, Stichting De Opkikker, Stichting Lieve Engeltjes, Stichting Onderzoek Stofwisselingsziekten, Nierstichting Nederland, KNGF Geleidehonden, Stichting Achter de Regenboog, Villa Pardoes, MS Research en verschillende hospices. Voor een volledig overzicht van alle doelen en initiatieven klikt u hier

Crematorium De Lariks

Ook bij Crematorium De Lariks worden de metalen verwijderd en gaan deze voor recycling naar een gespecialiseerd bedrijf. En omdat het crematorium ook aangesloten is bij de Landelijke Vereniging van Crematoria (LVC) komen de opbrengsten ook ten goede aan goede doelen.