0528 - 522 169
Erik Janssen van Uitvaartzorg Salland regelt en verzorgt uitvaarten in Hardenberg en omgeving. Hij wil met bewogenheid en passie iets betekenen voor mensen in een tijd van rouw en afscheid nemen. Het overlijden van een dierbare is immers een ingrijpende gebeurtenis.

Rouwen

Na de uitvaart gaat het dagelijkse leven weer verder. Er volgen vele momenten waarop uw dierbare erbij had kunnen zijn. Een verjaardag, het kerstdiner. Op zulke momenten wordt het gemis keer op keer pijnlijk benadrukt. Rouwen is een emotioneel proces dat tijd en energie kost.

De pijn van het gemis

Het overlijden van een dierbaar persoon is één van de ingrijpendste gebeurtenissen die we als mens kunnen meemaken. Rouw ontstaat als reactie hierop en is een proces dat iedereen op eigen wijze doormaakt. Het leven moet opnieuw ingericht worden en het toekomstbeeld krijgt een andere vorm. Het verlies nestelt zich in gedachten, gevoelens en kan zich zelfs lichamelijk uiten. Naarmate het rouwproces vordert kunnen zowel lichamelijk als geestelijk allerlei spanningsklachten optreden. Zo kan uw eetlust sterk afnemen en kunt u last krijgen van slapeloosheid.

Omgaan met verdriet

‘Omgaan met verlies is het verdriet een plek geven.’ Dat is een veelgehoorde uitspraak. Een aanvulling hierop is te vinden in het woord waarderen. Een stoel kan ‘een plek’ gegeven worden, een stoel is namelijk verplaatsbaar. Je partner, moeder, vader, vriend of kind behoren echter tot een andere categorie. Niet tot de categorie van de dingen, maar die van de liefde. Ze zijn verbonden met je ziel en zijn.

Het gaat dan ook niet zozeer om het een plek geven, uw dierbare nam namelijk al een belangrijke plek in. Het gaat om die persoon koesteren en de waarde die diegene je had waarderen. Samen met uw naasten kunt u op zoek gaan naar waardevolle symbolen of rituelen om de herinnering aan de overledene levend te houden.

Ruimte voor rouwen, herinneren en herdenken

Het rouwproces is zeer individueel en heeft bij iedereen een ander verloop. Hoe lang het duurt, met welke gevoelens u te maken krijgt en wat steun en troost biedt, het is voor ieder persoon anders. Rouwen heeft tijd en aandacht nodig. Om daar voldoende ruimte voor te creëren kan het verstandig zijn om tijdelijk minder te gaan werken.

Dagen waarop u betekenisvolle momenten met de overledene meegemaakt heeft kunnen ook na lange tijd nog sterke emoties teweegbrengen. Het verdriet kan draaglijker worden door de overledene samen met anderen op een voor u speciale dag te herdenken. Samen herinneringen ophalen, het graf bezoeken of gezamenlijk iets doen waar de overledene van hield.

Overgang naar het dagelijkse leven

Tussen het overlijden en de uitvaart beweegt de tijd razendsnel. Er moeten veel praktische zaken worden geregeld en veel beslissingen worden genomen. Als deze hectische periode voorbij is, moet langzaam de terugkeer naar het dagelijks leven gemaakt worden. Dit kan een moeizaam proces zijn. Als nabestaande kom je als het ware in een vertraagde tijd terecht, terwijl om je heen het gewone leven voorbij raast. Voor velen die het verdriet niet zo van dichtbij meegemaakt hebben lijkt het naar de achtergrond verdwenen te zijn. Terwijl in uw eigen leven het verlies juist alomtegenwoordige factor blijft.

Rouwzorg

Niet meer in de gelegenheid zijn om iemand rechtstreeks te bedanken voor alles wat diegene voor je betekend en gedaan heeft, kan een verlammende werking hebben. Het leven lijkt ondraaglijk en zinloos zonder de overleden persoon. Het kan dan prettig zijn met iemand te praten over het gemis en samen op zoek te gaan naar een manier om met het verdriet om te gaan. Er zijn vele rouwzorgverleners actief in Nederland. Zowel geschoolde vrijwilligers als professionele begeleiders. Ook het lezen van ervaringen die andere mensen hebben gehad met rouwen kan helpen om de eigen reacties te begrijpen.

Losmaken en betekenis geven

Een onomkeerbaar verlies kan een grote impact hebben op iemands leven. Er ontstaat een diepe breuk tussen hoe het leven was voorafgaand aan het overlijden en het leven zoals het verder zal gaan. Het vormgeven van rouw hangt nauw samen met de kunst van het losmaken. Losmaken is een vorm van verwerken en verwerken is met name betekenis geven. Onderzoeken welke herinneringen, gedachten en gevoelens u wilt vasthouden en uitvinden wat u wilt en kunt loslaten. Goed omgaan met rouw betekent echter niet alleen verwerken. Het wil ook zeggen dat de wond die het gevolg is van het verlies de tijd krijgt om te genezen. Dit vraagt geduld, aandacht en vooral liefde. Het wordt dan een litteken die bij aanraking nog wel eens gevoelig is.

De gangbare opvatting met betrekking tot rouwen richt zich vooral op het verdriet een plek geven om vervolgens verder te gaan met het leven. Veel mensen ervaren dit idee echter als te dwingend. Ze ondervinden dat rouwen meer geduld, tijd en aandacht nodig heeft. Rouwen is niet op een zeker moment in de tijd klaar, afgesloten of voorbij. Het verlies hoeft niet zozeer een plaats te krijgen, maar raakt verweven in uw levensverhaal.

Gun uzelf de tijd

 • Ga samen op zoek naar een passende afscheids- en herdenkingsrituelen.
 • Verdriet heeft een functie. Stop het dus niet weg en gun uzelf de tijd.
 • Terugblikken en samen herinneringen ophalen kan de herinnering aan de overledene levend houden. En u het gevoel geven dat de overledene nog deel uitmaakt van uw leven.
 • Als u er zelf niet uitkomt is dat geen schande. Schroom dan niet om hulp in te schakelen.

Een verlaat verdriet

Het verdriet om een verloren dierbare kan zich zelfs jaren later nog aandienen, dit is een verlaat verdriet. Na jarenlang, bewust of onbewust, op de achtergrond te sluimeren, kan het zich aandienen op een moment en manier die u niet verwacht. Dit hoeft niet altijd in de vorm van verdriet te zijn. Maar het kan zich ook uiten in klachten als chronische pijnen, vermoeidheid, burn-out, depressie en zelfs suïcidale gedachten. Voor mensen die al lang geleden een onomkeerbaar verlies hebben geleden is het belangrijk om te weten dat dit heel gewoon en natuurlijk is.

Het aan de oppervlakte komen van een verlaat verdriet wil niet zeggen dat u ergens in bent ‘blijven hangen’ of het verlies niet goed verwerkt hebt. Het laat zien dat het tijd is om de gevolgen van het verlies van toen, in de tegenwoordige tijd aandacht te geven. U kunt via uw huisarts hulp zoeken als u hier graag handvatten bij zou willen hebben. Daarnaast zijn er diverse instanties en organisaties die gespecialiseerd zijn in dit onderwerp en gerichte ondersteuning kunnen bieden.

Kinderen en rouw

Kinderen rouwen op een andere manier dan volwassenen. Vooral kinderen tot een jaar of zeven vinden het moeilijker dan volwassenen om naar de toekomst te kijken. Ze zijn vooral bezig met vandaag en morgen, niet zozeer met wat er later gebeurt. Men wil kinderen vaak sparen en niet teveel met het verdriet confronteren omdat ze ‘het toch niet begrijpen’ of het eng vinden. Het aanwezig zijn bij de uitvaart of hier zelf een rol in spelen kan voor kinderen echter goed zijn. Op deze manier voelen ze zich betrokken en wordt het abstracte idee van ‘de dood’ concreter.

Natuurlijk is het wel van belang dat ze hier goed in te begeleiden. Verberg uw verdriet niet, maar deel het met uw kind. Vertel waarom u verdrietig bent, zo wordt het verdriet bespreekbaar en krijgt het kind de ruimte om verdrietig en boos te zijn. Ouders hebben vaak hun handen vol aan het eigen verdriet, daarom is steun vanuit de omgeving belangrijk. Er zijn verschillende geschoolde rouwzorgverleners te vinden die gespecialiseerd zijn in hulp aan rouwende kinderen.

Omgaan met rouw in uw omgeving

Het verdriet van iemand die rouwt laat niemand onberoerd. Familieleden, vrienden en buren willen graag helpen, maar weten niet altijd hoe. Enkele handreikingen:

 • Vraag aan de persoon die rouwt waar die behoefte aan heeft.
 • Probeer geduld te hebben met emoties en gedrag. Doe gevoelens van rouw niet af als overdreven en besef dat iedereen op zijn eigen manier rouwt.
 • Bied in het begin praktische hulp aan. Help eens met koken of pas een middag op de kinderen.
 • Geef de persoon die rouwt op bijvoorbeeld de sterfdag of verjaardag van de overledene wat extra van uw aandacht, tijd en energie.
 • Blijf ook na langere tijd bereid om te luisteren.
 • Geef geen ongevraagde adviezen over bijvoorbeeld het opruimen van de kleding van de overledene.
 • Vraag of de persoon die rouwt af en toe samen met u iets wil ondernemen en laat de ander vrij hierop in te gaan of niet.

En soms is spreken zilver en zwijgen is goud.

Hulpverleners in Hardenberg en omgeving

Tekenspoor

Bij Tekenspoor kun je in tijden van verlies en rouw terecht voor persoonlijke begeleiding. Hermanna Dogger geeft op een creatieve manier persoonlijke begeleiding aan kinderen, maar ook aan het hele gezin, in een tijd van afscheid nemen en rouw. Door je verhaal te tekenen (in plaats van er steeds over te praten) of samen iets te maken kan het kind concreet iets doen. Dit is vaak wat kinderen nodig hebben. Het is ook mogelijk om op een creatieve manier van een uitvaart iets persoonlijks te maken, graag helpt zij u hier mee.

Bij Tekenspoor kun je in tijden van verlies en rouw terecht voor persoonlijke begeleiding.

Kinderen met een hulpvraag kunnen bij Tekenspoor terecht voor tekentherapie en er is de mogelijkheid om deel te nemen aan een lotgenotengroep. Tevens worden er workshops gegeven voor iedereen die graag gezellig en creatief bezig wil zijn.

Tekenspoor
Verlengde korte Steeg 6
7772 RZ Hardenberg
Tel.: 0523 – 26 53 16
Mobiel: 06 – 4393 0586
info@tekenspoor.nl 
www.tekenspoor.nl

Me-mento praktijk voor rouw- en verliesbegeleiding

Wanneer je iemand verliest die erg belangrijk voor je is, dan verandert naar je gevoel alles in je leven. De wereld ziet er anders uit, niets lijkt meer hetzelfde het is een ingrijpende gebeurtenis die een rouwproces ingang zet. Helaas wordt in onze samenleving rouw nog vaak gezien als een proces waar iedereen doorheen moet op dezelfde manier
en in dezelfde tijd. Maar ieder mens is net als in zijn persoonlijkheid ook in zijn rouw uniek.

Me-mento praktijk voor rouw- en verliesbegeleiding Alice Cramer

Er is geen goed of fout aan rouwen. Er bestaat geen handboek “Hoe te rouwen”? Rouw is een doorgaand proces dat je voor de rest van je leven op verschillende manieren kan raken, maar de intensiteit kan veranderen. Rouwen doe je op alle fronten, met elke vezel van je lijf: in gedachten, in gevoelens, in je lijf, in de waarneming van de wereld om je heen en op identiteitsniveau(wie ben ik zonder jou).

Verlies dat onvermijdelijk verbonden is met rouw. Verlies dat zo overspoelend is dat je jezelf terug moet vinden of terug moet halen. Wanneer je vastloopt in het rouwproces of het te zwaar vindt om het alleen te doen, kan professionele ondersteuning en begeleiding wenselijk zijn.

Praktijk Me-mento
Alice Cramer
Rondweg 28,
7787 EK Holtheme
Tel: 06-17 78 51 49
alicecramer@me-mento.nl
www.me-mento.nl

Er is geen goed of fout aan rouwen. Er bestaat geen handboek "Hoe te rouwen"? Rouw is een doorgaand proces dat je voor de rest van je leven op verschillende manieren kan raken, maar de intensiteit kan veranderen.

Bron: Afscheidswijzer