0528 - 522 169
Erik Janssen van Uitvaartzorg Salland regelt en verzorgt uitvaarten in Hardenberg en omgeving. Hij wil met bewogenheid en passie iets betekenen voor mensen in een tijd van rouw en afscheid nemen. Het overlijden van een dierbare is immers een ingrijpende gebeurtenis.

Waarvoor verzekerd?

Helft Nederlanders steekt kop in het zand over hoogte eigen uitvaartverzekering

Waarvoor verzekerd – De helft van de Nederlanders met een uitvaartverzekering heeft geen idee waarvoor ze precies verzekerd zijn. En tweederde controleert dit zelden of nooit. Vooral jongeren (18-25 jaar) tasten in het duister. Toch bevestigt 80 procent van de Nederlanders dat ze willen voorkomen dat dierbaren hun uitvaart (deels) moeten betalen. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 2.100 Nederlanders door onderzoeksbureau NL-Eyes.

Driekwart van de Nederlanders is verzekerd voor de kosten van hun uitvaart blijkt uit het onderzoek. De rest verwacht een andere oplossing te hebben als het zover is of is er nog niet mee bezig geweest. 43 procent heeft überhaupt geen idee wat een uitvaart kost. Maar, een kwart van de verzekerden denkt dat de waarde van hun uitvaartverzekering niet toereikend genoeg is voor de kosten van de uitvaart. Terecht, aangezien de ondervraagden gemiddeld een dekking van 6.777 euro hebben. En een uitvaart, afhankelijk van de wensen, kost al gauw tussen de 6.500 en 11.000 euro.

Controleren

Bewust nadenken over de dekking van een schade- of inbraakverzekering ligt volgens de helft van de ondervraagden meer voor de hand dan nadenken over de hoogte van je uitvaartverzekering. Daarom zegt maar een kwart van de verzekerden jaarlijks de waarde van zijn uitvaartverzekering te controleren. Een op de acht doet dat één keer per twee jaar en het grootste gedeelte, tweederde, doet dit zelden tot nooit.

Jongeren denken niet aan uitvaart

Jongeren (18-25 jaar) zijn het minst bezig met hun uitvaart. Van de jongeren die niet verzekerd zijn, denkt 56 procent überhaupt niet na over financiële middelen voor hun toekomstige uitvaart. Onder ouderen (66+ jaar) is dit slechts 4 procent. Van de jongeren die wel een uitvaartverzekering hebben, weet 70 procent niet waarvoor ze precies verzekerd zijn en of dit voldoende is om uiteindelijk de kosten van de uitvaart mee te kunnen betalen. Gemiddeld zijn jongeren verzekerd voor ongeveer 5.500 Euro.

De helft van de Nederlanders met een uitvaartverzekering heeft geen idee waarvoor ze precies verzekerd zijn.

“Doordat verzekerden niet met regelmaat de dekking van hun uitvaartpolis controleren, komen na hun overlijden nabestaanden mogelijk voor vervelende verrassingen te staan. Zo wordt er soms geld bijgelegd door de nabestaanden om de wensen van de overledene in te willigen. En om met een goed gevoel afscheid te kunnen nemen. Tachtig procent van de Nederlanders bevestigt dat zij willen voorkomen dat dierbaren opdraaien voor – een deel van – hun uitvaartkosten.

Ook een verzekeraar wil het liefst voorkomen dat nabestaanden in de problemen komen. Dit doen ze door mensen actief bewust te maken van de mogelijke uitvaartkosten en de waarde van hun polis. Door hier inzicht in te geven kunnen ze zelf kiezen of ze bijvoorbeeld meer gaan sparen of een aanvullende verzekering afsluiten. Een keer per jaar de polis of het spaardoel checken is al voldoende,” zegt de directeur Verzekeringen van een landelijke uitvaartverzekeraar.

Bron: Uitvaartmedia