0528 - 522 169
Erik Janssen van Uitvaartzorg Salland regelt en verzorgt uitvaarten in Hardenberg en omgeving. Hij wil met bewogenheid en passie iets betekenen voor mensen in een tijd van rouw en afscheid nemen. Het overlijden van een dierbare is immers een ingrijpende gebeurtenis.

Het gezin compleet in officiële documenten

Wetswijziging: levenloos geboren kinderen voortaan compleet in basisregistratie

Wetswijziging – Na jarenlang lobbyen stemde de Tweede Kamer in oktober unaniem in met een wijziging van de Wet basisregistratie personen (BRP). Dit na een petitie met meer dan tachtigduizend handtekeningen en veel media-aandacht. Na akkoord van de Eerste Kamer kunnen straks ook de gegevens van levenloos geboren kinderen in de BRP worden opgenomen.

 

Voor de betrokken ouders is dit een mijlpaal. Het was en is hun grote wens om recht te doen aan hun kind, dat voor ouders immers echt bestaan heeft. “Het wordt straks mogelijk om een doodgeboren kind op de persoonslijst van een ouder te schrijven”, legt Jeannette Rietberg het effect van de wetswijziging uit. “Zo wordt een gezin compleet in de basisregistratie en in officiële documenten.” In de voorbereidende fase sprak ze op uitnodiging van het ministerie van Binnenlandse Zaken mee over de wetswijziging.

Niet langer doodgezwegen

Rietberg verloor een zoon na de geboorte en houdt zich beroepsmatig bezig met het onderwerp babysterfte. Twee jaar geleden richtte ze Stichting Kenniscentrum Babysterfte op voor iedereen die te maken krijgt met het overlijden van een baby. Stille Levens kunnen ouders en professionals sinds juni online terecht voor brochures, informatie en steun. Waar vroeger een doodgeboren of vlak na de geboorte overleden kind vaak werd doodgezwegen, is er tegenwoordig aandacht voor. Erover praten, thuis opbaren en ceremonieel afscheid nemen; het mag en gebeurt.

Waar vroeger een doodgeboren of vlak na de geboorte overleden kind vaak werd doodgezwegen, is er tegenwoordig aandacht voor. Erover praten, thuis opbaren en ceremonieel afscheid nemen; het mag en gebeurt.

Verzoek door de ouder

Voorheen kregen ouders een akte van een levenloos geboren kind. Dat is vorig jaar juli al veranderd in een ‘gewone’ akte van geboorte met de toevoeging (levenloos). “Het bijschrijven in de BRP hoeft niet, maar kan met deze wetswijziging nu wel.”, legt Rietberg uit. Naar verwachting gaat het jaarlijks om gemiddeld vijf- tot zeshonderd verzoeken. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens laat desgevraagd weten dat een ouder – niet de uitvaartverzorger – dit verzoek tot registratie kan doen bij zijn of haar huidige woongemeente. Voor in Nederland geboren kinderen is een akte nodig. Het laten registreren kan met terugwerkende kracht, zonder wettelijke termijnen en ongeacht de duur van de zwangerschap.

Altijd onder uitvaartverzekering

Of de wetswijziging gevolgen heeft voor uitvaartverzekeraars verwacht het Verbond van Verzekeraars niet. Het adviseerde leden in 2013 na overleg met belangenbehartigers om de 24-weken-grens voor uitvaartverzekeringen los te laten. Ouders ervoeren die gehanteerde harde grens van 24 weken zwangerschap (waarna de Wet op de lijkbezorging geldt) als heel pijnlijk. Matthijs Timmermans van het Verbond: ”Uitgangspunt is dat kinderen die levenloos worden geboren of kort na de geboorte overlijden altijd onder de uitvaartverzekering vallen. Bij een zwangerschap korter dan 20 weken is er in overleg met de ouders een passende bijdrage.” Hij tekent daarbij aan dat de uitvaartbehoefte van ouders verschilt en doorgaans mede afhangt van de duur van de zwangerschap: “Vaak is het hoe korter, hoe kleiner en intiemer.” Overigens zijn uitvaartverzekeraars vrij om de vorm van deze bijdrage te bepalen.

Democratisch hart

Naar verwachting zal de Eerste Kamer akkoord gaan met de wetswijziging. Vermoedelijk kunnen dan begin 2019 voor het eerst de gegevens van een kind dat vóór de geboorte of aangifte is overleden, in de basisregistratie van een gemeente worden opgenomen. “Daaraan heb ik mijn steentje kunnen bijdragen”, blikt Rietberg terug. Vanuit Stille Levens werkt ze verder nog aan het recht op kraamzorg bij levenloos geboren kinderen onder de 24 weken. Maar nu eerst stilstaan bij dit resultaat: “Hier gaat mijn democratische hart sneller van kloppen: burgers kunnen met een petitie een wet écht veranderen.”

Bron: Vakblad Uitvaart – Miriam Vijge

vlinderkusje

Vlinderkusje

www.vlinderkusje.nl is een platform dat hulp biedt na het verlies van een kind. Vlinderkusje schrijft (gedichten), geeft workshops, en verkoopt zorgvuldig gekozen items zoals ansichtkaarten, posters, knuffels, slingertjes, lampjes en nog veel meer. Om te troosten, liefde te geven, en handvaten te bieden. Om te zorgen voor je verdriet, wanneer je niet meer kunt zorgen voor je kind, je allermooiste en meest dierbare bezit…

Over Anja Dalhuisen:
Anja verloor na een zwangerschap van bijna 39 weken plotseling haar zoontje Boris. Tijdens het gevecht met het leven dat hierna ontstond, schreef ze. Uiteindelijk ontstond uit dit schrijven haar boek ‘Lieve Boris’, en probeert ze met Vlinderkusje haar eigen verdriet én dat van anderen handen en voeten te geven. Alles onder de noemer; ‘Zorgen voor je verdriet’.