0528 - 522 169
Erik Janssen van Uitvaartzorg Salland regelt en verzorgt uitvaarten in Hardenberg en omgeving. Hij wil met bewogenheid en passie iets betekenen voor mensen in een tijd van rouw en afscheid nemen. Het overlijden van een dierbare is immers een ingrijpende gebeurtenis.

Zorg in de laatste levensfase, waar wil je sterven?

Wanneer je mensen vraagt waar ze willen sterven, is ‘thuis!’ het meest gehoorde antwoord. Anderen geven juist de voorkeur aan de beschermde omgeving van een hospice of de medische voorzieningen die een ziekenhuis of verpleeghuis bieden.

Vertrouwde omgeving

Veel mensen vinden het een prettig idee om hun laatste levensfase thuis door te brengen. In een vertrouwde omgeving, omringd door dierbaren, huisdieren en de eigen spullen. Familieleden en vrienden nemen vaak met liefde de verzorging van een naaste op zich wanneer dat nodig is. Ze worden dan ‘mantelzorgers’ genoemd.

Soms is het geven van langdurige zorg emotioneel of fysiek echter te zwaar. Hoe graag ze het ook zouden willen, familie en vrienden kunnen de energie en tijd die de verzorging kost niet altijd opbrengen. Het is dan ook mogelijk een beroep te doen op de deskundigheid van geschoolde vrijwilligers en professionals. Die kunnen dan ondersteuning bieden door een wandeling te maken, voor te lezen te praten of er gewoon zijn.

Hospice

Wanneer u liever niet thuis wilt sterven of dit niet tot de mogelijkheden behoort, kan een hospice of bijna-thuis-huis een overweging zijn. Dat zijn huizen die niet zozeer zijn ingericht op het rekken van het leven, maar die kwaliteit van leven willen toevoegen aan de dagen die er nog resten.

De dagelijkse zorg is in handen van bedreven vrijwilligers, professionele verpleegkundigen en de (eigen) huisarts. Door de kleinschaligheid van hospices is er aandacht voor ieders individuele emoties, angsten en pijnen. Er is genoeg ruimte voor persoonlijke stervensbegeleiding. Bovendien geeft de huiselijke sfeer een bijna-thuis-gevoel.

Ziekenhuis of verpleeghuis

In een ziekenhuis of verpleeghuis is alle medische hulp voor handen. Het geruste gevoel dat dit oplevert, maakt dat sommige mensen de voorkeur geven aan hier te sterven. Soms kan het zelfs niet anders, als verhuizen naar een andere locatie lichamelijk onmogelijk is bijvoorbeeld. Een aantal ziekenhuizen en verpleeghuizen hebben aparte afdelingen voor palliatieve zorgverlening. Hier hebben de verzorgers meer tijd voor stervensbegeleiding.

Angst voor het sterven en de dood

Ons hele bestaan leven we in de wetenschap dat er een moment komt dat we zullen sterven. Dit idee veroorzaakt bij veel mensen gevoelens van angst. Zal ik pijn lijden? Hoe lang zal het duren? Wil ik een natuurlijke dood sterven of juist zelf bepalen wanneer mijn leven eindigt? Op medisch gebied zijn er veel mogelijkheden. Maar het is vooral van belang u te laten leiden door uw eigen gevoel. Bepreek deze onderwerpen dan ook tijdig met uw naasten en uw huisarts.

Ook in Hardenberg en omgeving zijn er organisaties die iets voor uw kunnen betekenen in de laatste levensfase en stervensbegeleiding.

SPTO Vechtdal biedt mensen samen met hun naasten, ondersteuning om de laatste fase van hun leven thuis te kunnen doorbrengen en te sterven. Het doel van palliatieve en terminale en ondersteuning is niet de genezing van de patiënt, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase.

Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning Vechtdal (SPTO Vechtdal)

SPTO Vechtdal biedt mensen samen met hun naasten, ondersteuning om de laatste fase van hun leven thuis te kunnen doorbrengen en te sterven.
Het doel van palliatieve en terminale en ondersteuning is niet de genezing van de patiënt, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste levensfase.

SPTO Vechtdal vindt dit erg belangrijk en zet zich met volle overtuiging in om dit waar te maken.
Zij is er dus ook niet voor het uitvoeren van medische zorg, maar vooral om in de laatste levensfase ter ondersteuning aanwezig te zijn en de ‘gewone dingen’ te doen als het nodig is. Hiervoor worden opgeleide/of getrainde vrijwilligers ingezet die naast de nodige praktische taken, ook emotionele ondersteuning kunnen bieden. Zij hebben aandacht voor zowel lichamelijke, als ook psychosociale en spirituele aspecten.

Ondersteuning

De ondersteuning wordt geboden vanuit het idee dat elk mens uniek is en dus anders met de dood om zal gaan en andere behoeften heeft. Het thuis hulp verlenen door onze vrijwilligers, gebeurt door middel van ‘nabij te zijn’ bij zieken en hun naasten in deze fase. Zij vervangen niet de professionele zorg, maar zijn aanvullend op bijvoorbeeld de huisarts en thuiszorg. De vrijwilligers worden vaak ‘s nachts ingezet maar overdag is ook mogelijk.

Zolang het geen medische of verpleegkundige handelingen betreft, helpen vrijwilligers mee bij de persoonlijke verzorging van de ongeneeslijk zieke. Daarbij kunnen zij de mantelzorgers stimuleren om zoveel mogelijk bij de zorgverlening betrokken te blijven. En natuurlijk bieden zij altijd een luisterend oor en waken bij de patiënt door aanwezig te zijn.

Ondersteuning wordt ook ingezet om naasten even op adem te laten komen zodat zij even kunnen bijslapen of weg kunnen. Of om aandacht en gelegenheid te geven aan zaken die voor de patiënt nog van belang zijn. Bijvoorbeeld om iets te doen met een buitenstaander en eventueel te praten over persoonlijke aspecten die voor naasten soms best lastig zijn.
Als het wenselijk is, volgt er na het overlijden voor de naasten een nazorggesprek.

SPTO Vechtdal werkt binnen de gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen.

Contact

Heeft u vragen over onze SPTO Vechtdal of wilt u een afspraak maken?
Zij zijn per mail te bereiken via info@sptovechtdal.nl

Wilt u liever rechtstreeks contact met coördinator Truida van der Veen?
Zij is per e-mail te bereiken via coordinator@sptovechtdal.nl of telefonisch via 06-51939573

De adresgegevens zijn:
Stichting Palliatieve Terminale Ondersteuning Vechtdal
Postbus 100
7730 AC Ommen
www.sptovechtdal.nl

Hospice ’t Huis aan de Vecht

Hospice ’t Huis aan de Vecht is een huis waar een thuis wordt geboden aan ernstig (terminaal) zieken waarbij behandeling, gericht op genezing, niet meer mogelijk is en de levensverwachting, naar medisch inzicht, ca. drie maanden is. Het hospice is een ‘bijna-thuis-huis’.
Dit wordt zo genoemd omdat in principe de eigen huisarts de medische zorg blijft verlenen en de verpleegkundige zorg vanuit de thuiszorg zal worden gegeven. Daarnaast zijn voor alle dagelijkse zaken altijd vrijwilligers aanwezig.

Hospice 't Huis aan de Vecht is een huis waar een thuis wordt geboden aan ernstig (terminaal) zieken waarbij behandeling, gericht op genezing, niet meer mogelijk is en de levensverwachting, naar medisch inzicht, ca. drie maanden is.

Hospice ’t Huis aan de Vecht in Hardenberg is in augustus 2008 geopend en biedt plaats aan twee gasten die elk de beschikking hebben over een eigen kamer met eigen sanitaire ruimte. Daarnaast is er in het hospice een gezamenlijke huiskamer waarin de gast overdag kan vertoeven en vanwaar er uitzicht is op de prachtige tuin en de uiterwaarden van de Vecht.
Uiteraard zijn familie en vrienden van de gasten van harte welkom.

Hospice ’t Huis aan de Vecht
Jan van Arkelstraat 15
7772 AN Hardenberg
Tel.: 0523 – 62 43 10
info@hospicegroepvechtzathe.nl
www.hospicegroepvechtzathe.nl/home-huis-vecht

Hospice Dedemsvaart

Hospice Dedemsvaart is er voor terminaal zieke mensen in de laatste levensfase, ongeacht gezindte, levensovertuiging of afkomst. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat ieder mens, van begin tot eind uniek is en daarom met respect behandeld dient te worden.

‘Terminaal’ wil zeggen dat de behandelde arts verwacht dat de patiënt niet meer beter wordt en nog maar kort zal leven.

Soms is het niet mogelijk de laatste weken/dagen in de eigen vertrouwde omgeving door te brengen. Door gezins-/woonomstandigheden komt het voor dat familie, mantelzorg of vrienden niet (meer) de 24-uurs zorg kunnen bieden. In dat geval biedt Hospice Dedemsvaart een alternatief waar familie, mantelzorg en vrienden gezamenlijk met de huisarts en de professionele thuiszorg, gesteund door vrijwilligers de zorg voor hun dierbare kunnen voortzetten.

Hospice Dedemsvaart is er voor terminaal zieke mensen in de laatste levensfase, ongeacht gezindte, levensovertuiging of afkomst. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat ieder mens, van begin tot eind uniek is en daarom met respect behandeld dient te worden.

Bij Hospice Dedemsvaart staat de zorg voor de gast centraal, er zijn altijd verzorgenden aanwezig. Er blijft alle ruimte voor familie en mantelzorgers om zelf een aandeel in de verzorging te houden, hen wordt de mogelijkheid gegeven om in alle rust aandacht voor elkaar te hebben.

Hospice Dedemsvaart
Baron van Dedemlaan 2
7701 HT Dedemsvaart
Tel.: 0523 – 23 40 13
info@hospicededemsvaart.nl
www.hospicededemsvaart.nl

Wilt u meer informatie over uitvaartverzorging in Dedemsvaart of Hardenberg neem dan contact met ons op.

Bron: Afscheidswijzer