0528 - 522 169

Begrafenisvereniging

Ook als u lid bent van een begrafenisvereniging kan Uitvaartzorg Drenthe voor u de uitvaart verzorgen. Verenigingen gaan hier echter verschillend mee om:

  1. De vereniging heeft afspraken met een vaste uitvaartverzorger over de te leveren diensten en goederen. Men keert wel een geldbedrag uit als u kiest voor een andere uitvaartverzorger. Dit bedrag is veelal niet toereikend om een volledige uitvaart te kunnen bekostigen.
  2. De vereniging heeft eigen uitvaartverzorgers in dienst. Vaak heeft het dan consequenties als u kiest voor een andere uitvaartverzorger.
  3. De vereniging is vrij van afspraken en keert een bepaald geldbedrag uit om de uitvaart (gedeeltelijk) mee te kunnen bekostigen. U bent vrij om te kiezen voor de uitvaartverzorger die bij u past.

Als u wilt weten hoe het precies zit bij de vereniging waar u lid van bent, raadpleeg dan de statuten of neem contact met ze op.

Ook als u lid bent van een begrafenisvereniging kan Uitvaartzorg Salland voor u de uitvaart verzorgen.