0528 - 522 169

Transparant

Waar betaalt u voor? – Uitvaartzorg Drenthe staat voor een transparante manier van werken. Daarom ontvangt u vooraf een begroting voor alle afgesproken diensten. Wanneer er toch dingen veranderen dan bespreek ik dit open en eerlijk met u en maak waar nodig aanvullende afspraken. Een gedeelte van de uitvaartkosten worden berekend op basis van nacalculatie. Dit geldt voor prijzen die naar gebruik, bijvoorbeeld consumpties, of tijdsduur worden berekend zoals de huur van de accommodatie, inzet van personeel en vervoer.

Hieronder wordt uitgelegd uit welke posten een factuur bestaat. De factuur bestaat uit een basistarief plus alle diensten en goederen die u bij mij afneemt. U kunt zien wat er wel onder het basistarief valt en wat niet. Indien u onduidelijkheden aantreffen op de factuur die u ontvangt, schroom dan niet om contact op te nemen.

Wat doe ik voor u binnen het basistarief:

 • Bespreken, vormgeven van de uitvaart.
 • Begeleiding op de dag van de uitvaart.
 • Verzorgen van alle wettelijke formaliteiten.
 • Aangifte van overlijden bij de gemeente waar iemand is overleden.
 • Afspraken maken met leveranciers en derden.
 • Uitvoeren van controles bij de overledene.

Binnen een straal van 50 km.

rouwauto

Wat valt niet onder het basistarief?

 • Kosten die vooraf gemaakt zijn in het ziekenhuis of hospice.
 • De laatste verzorging van de overledene.
 • De kosten van het opbaren thuis of in een uitvaartcentrum:
  Kist
  Het huren van de koeling en/of airconditioning.
  De huur van de opbaarruimte in het uitvaartcentrum of mortuarium.
 • De kosten van een crematie of begrafenis:
  Crematiekosten.
  De aanschaf van een urn of urnmomunent en eventuele plaatsingskosten.
  Kosten van de begraafplaats en gemeente.
  Het aanschaffen van een grafmonument en bijbehorende plaatsingskosten.
 • De plechtigheid en condoleance:
  Het tarief dat een voorganger of spreker vraagt.
  De eventuele huur van het (kerk)gebouw.
 • De koffietafel of andere catering.
 • Het rouwvervoer en de wachttijden die in rekening worden gebracht.
 • Het rouwdrukwerk:
  Kaarten, dankbetuigingen en porto.
  Liturgieën, bidprentjes.
 • Advertenties in kranten.
 • Bloemen
 • Afscheidsfotograaf

Heeft u vragen?

Neem contact op