0528 - 522 169

Na de uitvaart

Nazorg gesprek

Een aantal weken na de uitvaart kom ik  bij u langs voor een nazorg gesprek. Samen met u ga ik terugblikken op de dag van de uitvaart en hoor graag hoe u die dag ervaren heeft. Ook wil ik graag weten hoe het op dat moment met u gaat en of ik u verder nog met iets kan helpen. Ongeveer 4 weken na de uitvaart zal Alice Cramer van Me-mento (praktijk voor rouw en verliesbegeleiding) als deskundige ook nog contact met u opnemen.

Ongeveer 4 weken na de uitvaart zal Alice Cramer van Me-mento (praktijk voor rouw en verliesbegeleiding) als deskundige ook nog contact met u opnemen.

Dankbetuiging

Als u de mensen die medeleven hebben getoond wilt bedanken in de vorm van een dankbetuiging of een advertentie in de krant, dan kan ik dit voor u verzorgen.

Gedenken

Na het overlijden van uw dierbare is het fijn om een herinneringsteken te hebben.

Wanneer uw dierbare is begraven kunt u op het graf een grafmonument laten plaatsen. U kunt rustig de tijd nemen om na te denken wat voor monument u wilt en door wie u dat wil laten verzorgen.
Wanneer uw dierbare is gecremeerd kunt u nadenken over welke asbestemming de as van uw overleden dierbare moet krijgen. Er is genoeg informatie over de vele mogelijkheden die hiervoor zijn.

Er zijn ook andere mogelijkheden voor een herinneringsteken zoals speciale sieraden. Wanneer u hier belangstelling voor heeft kan ik u hier meer over vertellen.

Akte van overlijden

Wanneer iemand is overleden moet er aangifte worden gedaan bij de gemeente. Dit is al gedaan voor de dag van de uitvaart. De gemeente geeft dan een uittreksel uit de overlijdensakte mee. Dat uittreksel is een officieel document dat u nodig heeft om zaken te regelen. Direct na de uitvaart krijgt u deze mee. Bewaar het origineel en maak kopieën. De kopieën kunt u opsturen wanneer instanties erom vragen.

Notaris

Neem contact op met een notaris, om indien nodig een verklaring van erfrecht te krijgen voor de afhandeling van een eventuele erfenis. Ook als er een testament is moet u contact opnemen met een notaris. Klik hier voor een Bijsluiter voor nabestaanden met daarin adviezen van de notaris.

Nazorg

Rouwverwerking en nazorg is een heel belangrijk onderdeel na een overlijden. Soms is het prettig om met iemand te kunnen praten over het verlies van uw dierbare en het gemis wat u elke dag ervaart. Ook voor kinderen kan het fijn zijn een manier te hebben om uiting te geven aan het verdriet wat ze hebben.

Zorg voor achtergebleven partner

Als er een partner alleen achterblijft is dat vaak ingrijpend. Emotioneel gezien maar soms ook praktisch. Wanneer er praktische hulp nodig is wil ik graag met u mee denken hoe deze hulp geboden kan worden. Een voorbeeld hiervan is het inschakelen van een maaltijdenservice.

Digitale Nazorg

Wanneer iemand overlijdt blijven er vaak tastbare spullen over. Spullen die voor nabestaanden vaak van emotionele waarde zijn. Het ligt in veel gevallen voor de hand om over die spullen iets te vinden in de vorm van een testament en een erfenis. Lastiger wordt het bij de dingen die niet tastbaar zijn zoals de digitale erfenis.

Denk maar eens aan al die foto’s, video’s, e-mail, berichtjes op WhatsApp, je Facebook, Snapchat, LinkedIn en ga zo maar even door. Je digitale leven is er altijd. Onze telefoon is inmiddels zo vergroeid met ons leven dat het een extra ledemaat geworden is. En hoewel we onze telefoon liever nooit vergeten, vergeten we juist hiervoor dingen te regelen voor als we er niet meer zijn. Want wat gebeurt er met onze digitale erfenis als we zijn overleden?

Voor de nazorg van een digitale erfenis ben ik op zoek gegaan naar een partner om deze zaken voor nabestaanden te regelen. Deze heb ik gevonden in Digitale Nazorg. Lees hier verder over wat zij doen en eventueel voor u kunnen betekenen.

Wanneer er voor of na het nazorggesprek vragen zijn kunt u altijd contact opnemen. Ook in de periode na de uitvaart wil ik u graag begeleiden en adviseren zolang u dat prettig vindt.