0528 - 522 169

Notaris

Rondom een overlijden moet er veel geregeld worden. Het kan moeilijk zijn om aandacht vrij te maken voor administratieve zaken. Probeer daar toch snel mee te beginnen. De kosten kunnen anders hoog oplopen. Lees hier de acht stappen die verstandig zijn om te doorlopen na een overlijden. Zo zorgt u ervoor dat u de nodige administratieve zaken na het overlijden op orde heeft. Uw notaris kan u daarbij helpen. In samenspraak de notaris is er een Bijsluiter voor nabestaanden geschreven. Door op de link te klikken is deze te downloaden.

Bijsluiter voor nabestaanden

1. Zorg dat u een akte van overlijden heeft.

Bij een sterfgeval moet er aangifte gedaan worden bij de burgerlijke stand. Vaak doet de uitvaartondernemer dat. Hij of zij geeft u een akte van overlijden. Maak hier meerdere kopieën van, deze heeft u vaak nodig om instanties te informeren.

2. Ga na of er een uitvaartverzekering is.

Controleer zo mogelijk of er een uitvaartverzekering is afgesloten. Hiermee kunt u (een deel van) de begrafenis-of crematiekosten betalen. Bewaar alle rekeningen rondom het overlijden. De kosten die u niet vergoed krijgt via de uitvaartverzekering, kunt u via de erfenis betalen en opvoeren als aftrekpost bij de aangifte erfbelasting.

3. Zorg dat u een verklaring van erfrecht krijgt.

De notaris kan een verklaring van erfrecht opmaken. Deze verklaring heeft u in de meeste gevallen nodig om zaken met de bank te regelen. Of om een woning te verkopen.
Als er een testament is opgemaakt, maakt dat het verdelen van inboedel en vermogen gemakkelijker als de wensen op papier zijn gezet.
In een testament kan de overledene ook iemand hebben aangewezen die de afwikkeling van de erfenis regelt: de executeur. De executeur kan één van de erfgenamen zijn, maar het kan ook een buitenstaander of de notaris zijn.
Erfgenamen kunnen, via de notaris, ook een boedelvolmacht geven. Daarmee geven ze aan iemand anders een machtiging om de erfenis namens alle erfgenamen te regelen.

4. Ga na of de overledene een levensverzekering had.

Was er een levensverzekering afgesloten? En/of was er een overlijdensrisicoverzekering, gekoppeld aan de hypotheek? De nabestaanden kunnen de hypotheekschuld (gedeeltelijk) aflossen met het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij uitkeert.

5. Zet de lopende verzekeringen op een rij.

Welke verzekeringen had de overledene? Sommige verzekeringen, zoals een ziektekostenverzekering en WA-verzekering kunt u direct stopzetten.
Als de koopwoning van de overledene nog moet worden verkocht, kan het verstandig zijn de inboedel- en opstalverzekering zo lang aan te houden. Meld het in ieder geval aan de opstalverzekeraar als de woning door het overlijden onbewoond is.

6. Informeer instanties.

Breng de volgende instanties zo nodig op de hoogte van het overlijden:
• Werkgever
• Pensioenfonds
• Verzekeringsmaatschappijen
• Banken
• Organisaties waar de overledene abonnementen en lidmaatschappen heeft lopen
• Donateurschappen
• Verenigingen
• Woningbouwvereniging
• Klantenkaarten
Als iemand overlijdt, wordt de Sociale Verzekeringsbank automatisch op de hoogte gebracht. Op de site van de SVB kunt u nagaan wat de gevolgen zijn voor de pensioenen en uitkeringen die de SVB betaalt (AOW, Anw en kinderbijslag).

7. Regel de bankzaken.

Maak een afspraak bij de bank. Bereid u goed voor en zet al uw vragen op papier. Zoek ook uit welke producten de overledene bij de bank heeft lopen:
• Betaalrekeningen
• Spaarrekeningen
• Machtigingen
• Automatische incasso’s
• Creditcard
• Lijfrenteverzekeringen en koopsompolissen
• Hypotheek
• Beleggingen
• Bankkluis
• Leningen
Bespreek met de bank of de rekeningen op een andere naam moeten komen te staan. Vraag ook of u producten kunt opzeggen. Deze producten kunnen natuurlijk bij verschillende banken of instanties zijn afgesloten.

8. Verkoop de woning.

Gezien de niet-aftrekbare kosten van een woning, zoals energie, rente en zakelijke lasten, is het verstandig om de tot de erfenis behorende woning zo snel mogelijk te gaan verkopen. Overleg dit voor de veiligheid dan nog even met de notaris.

Aan de totstandkoming van deze informatie is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.