0528 - 522 169

1. Geen bloemen.

2. …… hield van bloemen.

3. Hij/zij hield van witte rozen.

4. In plaats van bloemen wordt een gift aan het …. gewaardeerd. Er zal een collectebus aanwezig zijn in het uitvaartcentrum…..

5. Geen toespraken.

6. Geen bezoek aan huis.

7. Liever geen bezoek aan huis.

8. Deze dagen liever geen bezoek aan huis.

9. Hij/Zij werd liefdevol verzorgd in verpleeghuis …. (tussenzin)

10. Onze bijzondere dank gaat uit naar ….. voor de goede verzorging welke hij/zij heeft ontvangen. (tussenzin)

11. Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging welke hij/onze vader en opa in zorgcentrum …. heeft ontvangen. (tussenzin)

12. Wij zeggen allen van verpleeghuis ….. dank voor de liefdevolle zorg. (tussenzin)

13. Overeenkomstig zijn/haar wens heeft de begrafenis in besloten familiekring plaatsgevonden op de begraafplaats te ….

14. Mochten wij door omstandigheden vergeten zijn u een rouwcirculaire te sturen, dan kunt u deze advertentie als zodanig beschouwen. (als toevoeging in een
advertentie)

15. Zij die geen kennisgeving hebben ontvangen, gelieve deze advertentie als zodanig te beschouwen. (als toevoeging in een advertentie)

16. Indien u geen persoonlijk bericht heeft ontvangen, dan hopen wij u toch te bereiken met deze advertentie. (als toevoeging in een advertentie)

17. Tot het laatst voelde hij/zij zich zeer betrokken bij zijn/haar familie, vrienden en de mensen uit zijn/haar naaste omgeving. (tussenzin)

18. Wij hebben hem leren kennen als een zeer gewaardeerde medewerker en collega.
Wij zullen …. erg missen en wensen zijn familie veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

19. Onze vader en opa is thuis opgebaard, waar wij in familiekring afscheid van hem nemen.

20. Jan is thuis, waar wij liever geen bezoek ontvangen.

21. Onze moeder en oma is overgebracht naar uitvaartcentrum ….., alwaar geen bezoek.

22. In liefde denken wij aan …, die hem/haar is/zijn voorgegaan. (tussenzin)