0528 - 522 169

Afscheid in woorden

Alice Bijker Uitvaartspreekster– Als we iemand verliezen is het soms zoeken naar woorden. Woorden van afscheid, woorden van liefde, troost en gedenken. Woorden die recht doen aan de betekenis die een overledene aan ons leven heeft gegeven.

In de moeilijke, emotionele en hectische periode rond een uitvaart heeft niet iedereen de juiste woorden paraat. Als er al woorden zijn is er ook meteen de vraag wie ze gaat uitspreken.

Als uitvaartspreekster neem ik, Alice Bijker, u graag die zorg uit handen. Samen gaan we, bij een overlijden, in gesprek. Van daaruit schrijf ik een persoonlijk levensverhaal over de overledene. Het gevoerde gesprek vormt daarvoor de leidraad.

Ook andere wensen en gedachten rond de afscheidssamenkomst help ik u graag vorm geven. Hierbij valt te denken aan een speciaal gedicht of gebed, muziek of beelden. Zo zorgen we samen voor een waardevol en gedenkwaardig afscheid waar nabestaanden mee verder kunnen.

Woorden van afscheid spreken

Via ‘Afscheid in woorden’ verzorg ik afscheidsbijeenkomsten voor iedereen die betrokken is bij een overlijden. De nabestaanden van de overledene maar ook de uitvaartondernemer tot wie de nabestaanden zich richten kan een beroep doen op mij, uiteraard afhankelijk van mijn beschikbaarheid. Ik wil er in principe zijn voor mensen van alle gezindten, maar ook voor mensen die geen band (meer) met een kerk hebben.

Het kan voorkomen dat een ernstig zieke zelf over het naderend afscheid wil praten. In dat geval is het mogelijk eerder met elkaar in gesprek te gaan en wensen te bespreken en vast te leggen. Dit kan een geruststellende gedachte zijn voor alle betrokkenen en richting geven aan de organisatie van de uitvaart.

Samenwerking

De voorbereiding van een afscheid kent vele facetten, waarbij samenwerking het sleutelwoord is. Na een overlijden kunt u mij rechtstreeks benaderen of via de uitvaartondernemer. Bij het eerste contact maken we een afspraak voor een eerste gesprek, in principe binnen 48 uur na het overlijden.

Tijdens dit gesprek praten we over wat er zoal genoemd dient te worden bij het afscheid, welke vorm het moet krijgen, wie eraan wil/kan meewerken, etc.

Op basis van wat er is aangedragen schrijf ik woorden van afscheid: een levensverhaal, een aansprekend en herkenbaar geheel, conform de wensen en verwachtingen. Dit nemen we samen door, opdat iedere direct betrokkene zich er uiteindelijk in kan vinden.

Op de dag van de begrafenis of crematie spreek ik tijdens de afscheidsbijeenkomst. Enige tijd later is er opnieuw contact en kijken we samen terug op het geheel.

Het is ook mogelijk de tekst door een ander, bijvoorbeeld een familielid, te laten uitspreken. De bij de te verzorgen diensten behorende tarieven verstrek ik -uiteraard vrijblijvend- op aanvraag.

Wanneer ik iets voor u kan betekenen of wanneer u eens nader wilt kennismaken kunt u mij gerust bellen of mailen. We maken dan een afspraak. Aan zo’n kennismaking zijn uiteraard geen kosten verbonden.

Alice Bijker Uitvaartspreker - woorden van afscheid -

Contact met Alice Bijker

‘Afscheid in woorden’

Alice Bijker-Snijder ( Uitvaartspreekster )
De Wederik 20
7702 AZ Dedemsvaart

Telefoon:
0523 – 61 62 88 (na 18.00u)
06 – 34 01 65 75

E-mail:
info@afscheidinwoorden.nl

Website:
www.afscheidinwoorden.nl

Anja Bos

Uitvaartspreker

‘Mijn pen in liefde dopen en vanuit het hart schrijven’

Dat is wat ik voor ogen heb als ik samen met de familie en/of vrienden een afscheidsceremonie voorbereid.
Het is intens verdrietig als je iemand waarvan je houdt moet loslaten. Afscheid nemen is moeilijk en zwaar. Maar een mooi afscheid kan vooral ook troost geven.

Als ritueel begeleider/uitvaartspreker ga ik samen met u op weg naar een mooi en passend afscheid. Een afscheid ingericht naar uw wensen. Waarin we samen kijken naar de manier waarop u wilt herdenken, afscheid nemen. Met woorden alleen. Of met muziek, symbolen en/of rituelen. Ook als u een religieuze invulling wenst, kan ik met u op weg gaan.

U kunt op verschillende manieren een beroep op mij doen. Van ‘alleen’ het spreken tijdens de afscheidsceremonie tot het volledig begeleiden van de hele uitvaartceremonie.