0528 - 522 169

Cremeren

Steeds vaker kiest men voor een crematie in plaats van een begrafenis. Cremeren is afgeleid van het Latijnse cremare en betekent verbranden. Bij een crematie wordt het lichaam van een overledene op een zeer hoge temperatuur in een crematieoven verbrand, of beter gezegd verast.

Crematie

Sinds 2003 kiezen meer mensen voor een crematie dan voor een begrafenis. Nu bestaan ongeveer zestig procent van de uitvaarten uit crematies. Mensen kiezen om verschillende redenen voor crematie. Persoonlijke levensovertuiging en opvattingen over de plechtigheid spelen daarbij vaak een grote rol.

Praktische overwegingen zijn dat de urn thuis een plekje mag krijgen of dat de as over meerdere urnen verdeeld kan worden over de nabestaanden. Een andere overweging is dat een begrafenis in veel regio’s duurder is dan een crematie vanwege de huur van grafrechten en dat de nabestaanden eventuele verlenging daarvan zelf dienen te bekostigen. Daarnaast is een grafsteen of herinneringsteken kostbaar.

Tijdstip van crematie

Een crematie mag net als een begrafenis niet eerder plaatsvinden dan 36 uur na overlijden en uiterlijk op de zesde werkdag na de dag van overlijden. Uitstel wordt soms aangevraagd, bijvoorbeeld wanneer naaste familie uit het buitenland moet komen. Deze toestemming verleent de burgemeester.

In uitzonderlijke gevallen, zoals een uitbraak van een besmettelijke ziekte, kan deze periode ook verkort worden, mits de Officier van Justitie dit goedkeurt.

De crematie vindt in principe plaats op de dag van de afscheidsplechtigheid. Er zijn ook crematoria die bieden de mogelijkheid om de uitvaartplechtigheid in de avond te houden.

Crematorium

Een crematie vindt plaats in een crematorium. Na controle van het gemeentelijk verlof tot verbranding en het document met het registratienummer komt er een vuurvast steentje op de kist of de lijkwade met een identificatiecode. Dit identiteitssteentje wordt bij de as bewaard.

Het verbranden, of verassen, van het lichaam duurt ongeveer vijf kwartier en vindt plaats in een speciaal daarvoor bestemde crematieoven. De meeste ovens zijn computergestuurd zodat dit proces automatisch verloopt. Bij de crematie van een volwassene met kist blijft er ongeveer drie kilo as over. Na de crematie worden metaalresten uit de as verwijderd. De opbrengst hiervan gaat naar een goed doel.

Asbestemming

Na een crematie zijn er vele mogelijkheden van nagedachtenis en asbestemming. Een ieder heeft wel eens gehoord van het uitstrooien van as. En ook bijna iedereen kent wel de sierurnen waarin de as van een overleden dierbare wordt bewaard. Maar ook is een deel van de as te verwerken in bijvoorbeeld sieraden. Of in een glasreliek. Juist omdat er zo veel mogelijkheden zijn, is het belangrijk dat u uitgebreid de tijd neemt om die vorm van asbestemming te kiezen die het beste bij u of bij de overledene past.

Het is overigens goed te weten dat u als nabestaande niet overhaast een keuze hoeft te maken. Gedurende een maand na de crematie wordt de as bewaard in de algemene nis van een crematorium. Dit is wettelijk zo bepaald. Na deze periode van een maand kunt u als nabestaande voor een vorm van asbestemming kiezen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over cremeren of de verschillenden crematoria neem dan contact op met Uitvaartzorg Drenthe.