0528 - 522 169

Thanatopraxie

Lichte balseming

Bij Uitvaartzorg Drenthe is er ook de mogelijkheid om uw dierbare op te baren zonder koeling door middel van lichte balseming. Thanatopraxie noemen wij dit. Balseming kennen we uit oude geschriften toen overledenen met een conserverende crème werden ingesmeerd. Tot voor kort was dit in Nederland niet toegestaan. Het was voorbehouden voor leden van het koninklijk huis en lichamen die ter beschikking werden gesteld aan de wetenschap. Maar een verandering in de wet op de lijkbezorging maakt het tegenwoordig voor iedereen mogelijk.

Er is ook de mogelijkheid om uw dierbare op te baren zonder koeling door middel van lichte balseming. Thanatopraxie noemen wij dit.

Hoe werkt het?

Bij thanatopraxie wordt er gebruik gemaakt van vloeistoffen die specifiek samengesteld zijn voor het behandelen van een overleden lichaam. Tijdens de behandeling blijft de balsemvloeistof achter in de bloedbaan van de overledene en wordt het lichaamseigen vocht afgevoerd. De behandeling heeft een conserverend effect. Het zorgt er voor dat een overledene opgebaard kan worden zonder gekoeld te hoeven worden onafhankelijk van de omgevingstemperatuur.

Daarnaast heeft het ook een cosmetisch effect. Tekenen van ziekte verdwijnen gedeeltelijk of geheel, veranderingen die na het overlijden zijn ontstaan verdwijnen veelal geheel. Kortom; het laat het lichaam er natuurlijker uit zien. Ook worden verschijnselen zoals verkleuringen, geuren en indroging teruggedrongen.

Wanneer thanatopraxie?

Thanatopraxie wordt aanbevolen voor overledenen waarbij complicaties verwacht worden gedurende de opbaring. Bijvoorbeeld na een obductie of orgaan donatie. Of wanneer de overledene van de Intensieve Care komt en veel vocht vast houdt. Ook wanneer er een langere opbaring gerealiseerd dient te worden is thanatopraxie een goede optie.

Door wie en waar?

Lichte balseming mag alleen worden uitgevoerd door een NIT of NVOA-Vesalius geregistreerde en gediplomeerde thanatopracteur. Het balsemen van het lichaam kan op veel plekken plaatsvinden. Het kan thuis, in een mortuarium, uitvaartcentrum of (mobiele) thanatorium. Wel moet de locatie aan de vastgestelde ruimte-eisen voldoen.

Een thanatopraxie voer ik niet zelf uit, maar wordt gedaan door een geregistreerde en gediplomeerde thanatopracteur.
Als u vragen heeft over deze manier van opbaren neem dan gerust contact op met Uitvaartzorg Drenthe.